Вход →
Поиск:            Написать нам
Лаборатория
Анализы и цены
Правила подготовки к анализам
Сдать анализы на дому

Диагностика
Узи диагностика
Кардиомониторинг

Физиотерапия
Описание
Область применения
Аутокинезотерапия
Электротерапия
Магнитотерапия
Ультразвуковая терапия
Прессотерапия
Лазеротерапия
Косультация вертебролога

Генетика
Описание
Прайс-лист
Генетический паспорт

Специальные предложения
VIP-программы
Паспорт здоровья
Программы комплекс. обследования

Страховая медицина
Общая информация
Информация для пациентов
Список страховых компаний с которыми мы сотрудничаем
Перечень услуг по страховому полюсу
Предложения по страховке
Оплата в кредит

Сотрудничество
Преимущества
Поставка оборудования

Наша компания  покупает и продает б/у лабораторное и медицинское оборудование мировых брендов.

На каждое оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев и послегарантийное обслуживание.

Ниже указывается список оборудовния. Полный список оборудования можно посмотреть на нашей торговой плащадке

www.little-italy.com.ua 

Гематологічний аналізатор   CELL-DYN 3700   

          ABBOTT LABORATORIES S.A. (USA)

Параметри:
• лейкоцити:
WBC#, нейтрофіли # і%, лімфоцити # і %, моноцити # і %, еозинофіли # і %, базофіли # і %;
• еритроцити:
RBC#, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW;
• тромбоцити:
PLT#, MPV, *PCT, *PDW;
• ретикулоцити:
RETIC#, RETIC %, IRF.

 


 

Автоматичний інтегрований аналізатор

                       ARCHITEKT CI 8200

                     ABBOTT LABORATORIES S.A. (USA)

     Тести для аналізатора Architect ci8200:


клінічна хімія: субстрати; ферменти; специфічні білки; електроліти; гепатити; TORCH інфекції; метаболіти; гормони; онкомаркери; кардіомаркери; наркотики; моніторинг лікарських засобів; iнше.


Автоматизований біохімічний аналізатор VITROS-350

Ortho-Clinical Diagnostics Inc. (USA)

Аналізи: альбумін, алкоголь, лужна фосфатаза, АЛТ, амміак, амілаза, АСТ, білірубін К/Н, кальцій, CO2, Cl, холестерин, холінэстераза, креатинкіназа, холестерин – ліпопротеіди В/П, креатинін, С-реактивный білок, креатинкіназа-МВ, дігоксин, ГГТ,  білок спинномозкової рідини, залізо, лактат, глюкоза, ліпаза, літій, ЛДГ, фенітон, фенобарбітал, магній, натрій, саліцилат, фосфат, теофілін, загальний білірубін, калій, тригліцериди, сечовина, загальний білок, білок сечі, ОЖСС, сечова  кислота.

 

    

                        Автоматичний імуноферментний аналізатор ADALTIS

•ІМУНОФЕРМЕНТНІ АНАЛІЗИ

Тиреоїдна панель, репродуктивна панель, онкомаркери
маркери захворювань ш.к.т., діабет, кардіомаркери,
гіпофіз, наднирники, аутоімунні маркери, цитокіни людини, алергодіагностика, інфекція – гепатити, інфекція -
TORCH панель, інфекція – паразитологія.

 

Автоматичний хемілюмінесцентний аналізатор MAST CLA-1CLA 1 (Hitachi, США)

Електродіагностичний автоматичний хемілюмінесцентний аналізатор MAST CLA-1 призначений для автоматичного визначення загального й специфічних IgE і IgG антитіл до харчових, інгаляційних, побутових, кліщових, пилкових, грибкових та інших алергенів. Дана методика й устаткування визнані "золотим стандартом" алергодіагностики.

Прилад із реагентами дозволяє одномоментно якісно й кількісно охарактеризувати наявність алергенспецифічних антитіл, здійснює автоматичну обробку, оцінку й роздруківку результатів. Одночасне визначення до 180 алергенів за 8 хвилин з одного боку, а також можливість проведення дослідження для кожного окремого пацієнта, з іншого боку, забезпечує високу відтворюваність результатів і продуктивність приладу.

 

 

Автоматичний турбодіметричний аналізатор

Cobas  MIRA       (“Roshe”, Германия)

Перелік тестів, що визначаються  на приладі:

Альфа-1-Кислий глікопротеін, Альфа-1-Антитрипсин, Аполіпопротеін А-1, Аполіпопротеін В, Ліпопротеін(а), Антистрептолізин О, Церулоплазмін, С-реактивний білок, Ферритин, Трансферрин, Гаптоглобін, Глікозильований гемоглобін(HbA1c), Гомоцистеін, Міоглобин, Преальбумін, Ревматоїдний фактор, Рецептор трансферина розчиний, Альбумін, Альбумін (турбодиметричний, визначення мікроальбумінурії), Преальбумін, Білок загальний, Білок загальний  в сече/лікворі, Д-димер, Антитромбін ІІІ 

       

 

 

Автоматичний коагулометр

            SYSMEX CA 1500

Повністю автоматизований протокол для мульти-розведень  при підтримці графічного дисплею, що працює у спеціальному  паралельному режимі, забезпечує високу точність результатів при визначенні  факторів та ідентифікації інгібуючої активності

РТ (протромбіновий час) • АРТТ (АЧТВ) • Fbg (фібриноген по методу Clauss) • ТТ (тромбіновий  час) Фактори згортання (зовнішні та внутрішні) • AT-III (антитромбін) • PLG (плазміноген) • a2АР (a антиплазмін) • Protein С (белок С) • Protein S (белок S) • Heparin • С1-інгібітор • вовчаковий антикоагулянт • АРС чутливість • D-DimerFDA (продукти розпаду фібрину) та ін.

Об’єм взірця: от 20 -50 мкл.

Продуктивність:   60 тестів/ год

                      

Автоматичний аналізатор сечі

                                     AUTION МAX-4030

Аналізатор сечі визначає  11 параметрів

- Кров – Глюкоза  - рН – Питома вага – Білірубін – Уробіліноген - Кетони  - Білок - Нітрити - Лейкоцити - Аскорбінова кислота - високоточний відображуючий фотометр

- продуктивність 500 тестів на годину

- память на 1000 вимірів


 

 

 

Мікроскоп растровий электроний

            NIKON ECLIPSE Ti

мікроскоп для дослідницьких  та клініко-діагностичних досліджень з революційною з оптикою.

Методи досліджень : світле поле, фазовий контраст, метод Хоффмановського модуляційного контрасту, аподизований контраст, епі - флуоресценція, конфокальна мікроскопія

Комплектація: галогенова підсвітка, можлива комплектація з системою фотодокументації, опційно - установка мікроманіпуляторів Narishige, Eppendorf та інш. для IVF., конфокальні приставки.


 

Автоматичний мікробіологічний аналізатор

                                                        AUTOSCAN  4

Сучасні автоматичні аналізатори AutoScan-4, що дозволяють проводити  ідентифікацію мікроорганізмів та визначення їх чутливості до антибактеріальних  препаратів за 24 год. Ідентифікація грибів, гемофілів, нессерій та анаэробів проводиться за 4 год. Тестуємий  спектр включає в себе більше 300 мікроорганізмів. Аналізатор AutoScan-4 дозволяє  визначати чутливість мікроорганізмів до широкого  спектру антибіотиків  вітчизняного та закордоного виробництва, включаючи антибіотики останього покоління.

 

 

 

                                Биохимическая система AU680

 

Самый новый представитель семейства биохимических анализаторов – система Beckman Coulter AU680. Анализатор предназначен помочь средним и крупным лабораториям справляться с ежедневно растущим потоком анализов и обеспечить высокий уровень качества. Преимущества нового AU680 можно разделить на три категории: повышенное удобство в эксплуатации за счет автоматизации многих функций; улучшенные аналитические характеристики и сниженные эксплуатационные расходы.

Удобство в эксплуатации AU680 обеспечивается новым переработанным графическим интерфейсом программы управления анализатором. Встроенные видеоподсказки облегчают запоминание рутинных операций и процедур обслуживания. Емкость реагентного ротора позволяет осуществлять одновременную постановку 63 различных методик. Новая линия транспортировки штативов обеспечивает быстрое проведение повторных тестов. Для повышения степени автоматизации работы с анализатором были разработаны новые загрузочные лотки, позволяющие переносить штативы с образцами напрямую из преаналитической станции Beckman Coulter AutoMate 2500. AU680 способен автоматически вести пробоподготовку для исследования содержания гликозилированного гемоглобина, исключая необходимость внесения денатурирующего раствора вручную.

Модуль работы с реагентами позволяет проводить методики с тремя реактивами, что значительно расширяет меню тестов анализатора. Снижение эксплуатационных расходов достигается за счет отсутствия необходимости многоточечных калибровок. Часть данных, необходимых для калибровки методики считывается с двумерного штрих-кода реагента.

И, наконец, AU680 обладает производительностью 1200 тестов в час и способен одновременно проводить тестирование по 63 различных методикам. Применение новейших технологий дает неоспоримые преимущества вашей лаборатории!

 

 

                  Генетический анализатор ABI PRISM 3500

 

  Прибор предназначен для секвенирования и фрагментного анализа ДНК в лабораториях с небольшим объемом исследований.

Генетический анализатор ABI PRISM 310 способен работать без оператора в автоматическом режиме 48 часов. Все стадии, начиная от ввода полимера и до получения результатов, находятся под управлением компьютера. Нет необходимости промывать пластины и полимеризовать гель.

Автоматизация резко снижает количество ошибок и обеспечивает хорошую воспроизводимость результатов.

Система проста в использовании благодаря полной автоматизации:

Промывания капилляра.

Заполнения капилляра жидким полимером перед каждым прогоном.

Электрокинетической инъекции образца.

Управления прибором.

Сбора и обработки данных.

Основные характеристики:

Автоматическое заполнение капилляра полимером и ввод образца из 48- и 96-луночных планшет.

Секвенирование de novo, сравнительное секвенирование, серийный анализ экспрессии генов, SNP и др.

Программное обеспечение для сбора данных.

Возможна установка программного обеспечения.

Комплект поставки:

Прибор для проведения капиллярного электрофореза.

Компьютер для обработки данных и управления прибором.

Программное обеспечение для определения нуклеотидных последовательностей анализа фрагментов и др.

Программное обеспечение работает в операционной среде Windows на платформе NT.

Предусмотрены следующие программы:

Для сбора данных – Data Collection Software.

Для секвенирования – DNA Sequencing Analysis Software, SeqScape (для работы с базами данных при сравнительном секвенировании и анализе мутаций).

Для фрагментного анализа – GeneMapper.

Данные по результатам секвенирования могут быть представлены в форматах ABI и FASTA.

По выбору пользователя устанавливается программное обеспечение либо для секвенирования, либо для фрагментного анализа. Возможна комплектация программами и для секвенирования, и для фрагментного анализа. Существуют тспециализированные программы, например, для HLA-типирования или для идентификации микроорганизмов.

 

 

 

 

Всі аналізи виконуються безпосередньо у лабораторії «Леонардо» на італійських та німецьких реактивах (ABBOT, ROSHE, JOHNSON & JOHNSON).                           

Кваліфіковані лікарі-лаборанти, які працюють у лабораторії, пройшли навчання та стажування у провідних спеціалістів Італії, що разом із сучасним обладнанням гарантує стовідсоткову достовірність та якість результатів